Công trình khai thác mỏ

Công trình Mỏ đá Thanh Kỳ

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh;
- Địa điểm khai thác: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa;
- Trữ lượng mỏ: 160 triệu tấn;
- Thời gian khai thác: 30 năm.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công khoan nổ mỏ

Các bài viết liên quan