Lễ ký kết hợp đồng thi công đập - Công trình thủy điện Nậm Mu 2

Ngày 31/5/2016, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công hạng mục đập dâng - Công trình thủy điện Nậm Mu 2 giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV thủy điện SODIC Điện Biên và Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1. Đây là gói thầu lớn quan trọng của dự án và việc chọn lựa nhà thầu thi công tốt là yếu tố tiên quyết. Nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 1 là nhà thầu có năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của gói thầu đã được lựa chọn để triển khai.

Một số hình ảnh của buổi lễ: