Thông tin tổng quát

THÔNG TIN CÔNG TY

I. Giới thiệu chung
 
Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
Tên tiếng anh: Songda Investment and trading joint stock company.
Tên viết tắt:       SODIC.,JSC.
 1. Địa chỉ trụ sở chính:
 2. Tầng 2, Toà nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 3. Điện thoại: 024.63254567; Fax: 024.63252189; Website: www.sodic.com.vn.
 4. Vốn điều lệ:
 5. Vốn điều lệ đăng ký: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
 6. Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
 7. Ngày trở thành công ty đại chúng: Năm 2011.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Phan Đình Toại, Chức danh Tổng giám đốc.
 1. Thông tin về giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính:
 2. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102662098 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 11/4/2018.
 3. Ngành nghề kinh doanh chính:
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: -Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: -Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: -Vận tải hành khách bằng taxi.
7710 Cho thuê xe có động cơ
7110 (Chính) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng; - Thiết kế cơ điện công trình; - Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình, hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình ngầm và mỏ; - Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật; - Giám sát thi công xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy điện, trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện; - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A; - Thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng (trong phạm vi các chứng chỉ thiết kế đã đăng ký kinh doanh); - Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp; - Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng; - Tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp;
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Thi công công trình đường dây và trạm đến 110KV; - Thi công, đào hầm và khai thác đá; - Thí nghiệm địa kỹ thuật, đo địa vật lý; - Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi và thủy điện - Thi công gia cố và xử lý nền móng các công trình;
0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: - Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị khảo sát dân dụng, công nghiệp
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội ngoại thất;
3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: - Sản xuất và mua bán điện thương phẩm.
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Môi giới thương mại (Không bao gồm môi giới bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài), đại diện thương nhân;
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản.

II. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch:
 1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
 2. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 4. Mã chứng khoán: SIG.
 5. Tổng số chứng khoán ĐKGD: 10.000.000 cổ phần (mười triệu cổ phần).
 6. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của Công ty: 0 cổ phiếu  
 7. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán như sau: “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác”. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà không vượt quá mức thấp nhất theo quy định hiện hành là 49% vốn điều lệ.
Tại thời điểm 24/9/2019, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại SODIC là 0% vốn điều lệ.

III. Quá trình hình thành, phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà được thành lập năm 2008theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/02/2008. Trong giai đoạn mới thành lập Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thi công khoan phun, khoan khảo sát, khoan gia cố và xử lý nền móng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và đã thực hiện thi công nhiều công trình lớn như: Công trình thuỷ điện Đăk Đoa; Công trình thuỷ điện Hương Sơn; Công trình thuỷ điện Xekaman 3; Công trình thủy điện Xekaman 1; Công trình thủy điện Huội Quảng.
Trong những giai đoạn tiếp theo Công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang thi công các công trình ngầm và tổng thầu thi công nhiều dự ánlớn: Thi công hầm tuynel dẫn nước Công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Sông Sào; Công trình thuỷ điện Trà Xom; Công trình thuỷ điện Nậm Pay; Công trình thuỷ điện Bắc Nà; Công trình thuỷ điện Long Tạo. Tổng thầu thi công xây dựng dự án thuỷ điện Selabam; Houay Kapheu tại nước CHDCND Lào; Thuỷ điện La Trọng - Quảng Bình; Thuỷ điện Mùn Chung 2 - Điện Biên; Thủy điện Bình Điền - Thừa Thiên Huế.
Bên cạnh việc phát triển các lĩnh vực là thế mạnh của mình, đến nay Công ty đã chuyển sang thực hiện đầu tư các dự án thuỷ điện, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật như: Đã hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án thuỷ điện Nậm Mu 2 công suất10.2MW; cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án thuỷ điện Tiên Thành công suất 15MW; đang đầu tư xây dựng Dự án thuỷ điện Mùn Chung 2 công suất 9MW, Dự án khu dân cư đô thị mới Phương Thiện,....
Ngày 01/3/2008 Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên về việc góp vốn của các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông.
Ngày 04/4/2011 Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 911/UBCK-QLPH.
Ngày 30/8/2018 Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2018/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 10.000.000 cổ phiếu (mười triệu cổ phiếu).