Công trình thủy điện Nậm Mu 2 - Tháng 9/2017

Công trình thủy điện Nậm Mu 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà là chủ đầu tư đang huy động nguồn lực, máy móc thiết bị hoàn thiện các hạng mục để chuẩn bị phát điện vào quý IV/2017.

Một số hình ảnh tại công trường Thủy điện Nậm Mu 2 tháng 9/2017:
Công tác đổ bê tông vai phải 


Công tác lắp đặt thiết bị:
Đang hoàn thiện công tác lắp đặt tại trạm phân phối.


Đã lắp đặt xong turbin tổ máy số 1 và 2.