Công trình công nghiệp

Công trình Thủy điện Bản Chát

Thông tin dự án:
- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Địa điểm xây dựng: Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu;
- Tổng mức đầu tư: 9.198 tỷ VNĐ;
- Tổng công suất lắp máy: 220MW;
- Tiến độ dự án: 2006-2013.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công xử lý các hạng mục khu vực hố xói.