Công trường thi công dự án thủy điện Bắc Nà - tháng 4/2016