Công trường thi công dự án thủy điện Nậm Mu 2 - tháng 4/2016