Công trường thi công thủy điện Nậm Mu 2 tháng 5/2016