Đảng bộ TCty Sông Đà: Chủ động vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ TCty Sông Đà lần thứ XI diễn ra từ ngày 04 - 05/8. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và từ những khó khăn của nền kinh tế đất nước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCty Sông Đà và việc làm thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức và hoạt động của TCty Sông Đà. Nhờ chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng ủy TCty đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra:

Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh thực hiện 125.790 tỷ đ/KH 122.900 tỷ đồng, vượt 2%; tổng doanh thu thực hiện 109.066 tỷ đ/KH 105.600 tỷ đồng, vượt 3%. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 844 tỷ đ/KH 820 tỷ đồng, vượt 3%. Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 5.732 tỷ đ/KH 5.300 tỷ đồng, vượt 8%. Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 ước đạt 9.200 tỷ đồng.
Tổng tài sản đến 31/12/2015 ước đạt 38.000 tỷ đồng. Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân là 1,8%. Đảm bảo thu nhập cho trên 23.000 lao động, với mức thu nhập bình quân 6,34 triệu đ/người/tháng/KH 6,2 triệu đồng vượt 2%.


Ghi nhận lao động an toàn trên công trường Mông Dương 2.

 

Tập trung hoàn thành tiến độ các công trình, dự án trọng điểm với chất lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế lớn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy TCty, TCty Sông Đà đã quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư của TCty đảm bảo mục tiêu tiến độ, an toàn, với chất lượng cao, hiệu quả kinh tế lớn, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và xã hội ghi nhận, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiêu biểu như: Hoàn thành phát điện 06 tổ máy dự án thủy điện Sơn La và bàn giao công trình cho chủ đầu tư trong năm 2012, sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết Quốc hội đề ra, làm lợi cho đất nước hàng chục ngàn tỷ đồng; hoàn thành các hạng mục công trình thủy điện Lai Châu vượt tiến độ đề ra, đảm bảo mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015, vượt 1 năm so với Nghị quyết Quốc hội đề ra; hoàn thành phát điện 2 tổ máy thủy điện Hủa Na, bàn giao công trình cho chủ đầu tư trong quý I/2013; hoàn thành ngăn sông và triển khai thi công các hạng mục công trình thủy điện Huội Quảng phát điện cuối năm 2015; hoàn thành gói thầu XL01, XL02 và XL14-A1 đảm bảo đưa công trình Nhà Quốc hội vận hành vào tháng 10/2014; hoàn thành mục tiêu chống lũ hàng năm tại các công trình thủy điện...


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện thân mật với những người thợ Sông Đà trên công trình xây dựng thủy điện Nậm Chiến.

Tập trung lãnh đạo công tác đầu tư đưa tổng giá trị đầu tư của toàn TCty thực hiện trong 5 năm (2011 - 2015) là 19.148 tỷ đ/KH 18.370 tỷ đồng, đạt 104% KH. Chỉ đạo rà soát, dừng các dự án kém hiệu quả, tạm dừng hoặc chuyển nhượng các dự án khó khăn về vốn. Tập trung nguồn lực để đầu tư vào các ngành kinh doanh chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2014, TCty đã đưa vào vận hành 9 nhà máy thủy điện với tổng công suất 590MW; đang đẩy mạnh đầu tư để phát điện 4 nhà máy thủy điện khác trong năm 2015 và đầu năm 2016.

TCty và các doanh nghiệp thành viên đã tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho lực lượng lao động và xe máy thiết bị. Nhiều đơn vị làm tốt công tác tiếp thị đấu thầu, dành được những hợp đồng có giá trị lớn như: Cty CP Sông Đà 10 trúng thầu dự án hầm đèo Cả, đèo Cổ Mã; Cty CP Sông Đà 9 trúng thầu gói thầu bãi thải xỉ nhiệt điện Mông Dương 2; Cty CP Sông Đà 11 đấu thầu dự án đường dây 500KV và các trạm biến thế; Cty CP Sông Đà 5 trúng thầu dự án thủy điện Nậm Nghiệp (Lào).

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tái cơ cấu DN, trọng tâm là CPH TCty, thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính và đơn vị sản xuất kinh doanh kém hiệu quả

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về tái cơ cấu DN Nhà nước, Đảng ủy TCty đã lãnh đạo đơn vị triển khai xây dựng Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt. Đảng ủy TCty đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, văn bản lãnh đạo thực hiện tái cấu trúc DN và nâng cao quản trị Cty. TCty tập trung vào 3 ngành kinh doanh chính là: Ngành EPC, ngành điện, ngành phát triển đô thị và nhà ở. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các DN thành viên xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp; Đến ngày 30/6/2015 đã sáp nhập 8 Cty cấp III vào 6 Cty cấp II, chuyển đổi 3 Cty cổ phần thành Cty TNHH MTV. TCty đã thoái toàn bộ vốn tại 11 DN và thoái một phần vốn tại 2 DN trên tổng số 41 DN cần thoái vốn theo Đề án, thu về 309 tỷ đồng. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại Cty CP Điện Việt - Lào, mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% tại các Cty CP: Sông Đà 4, Sông Đà 5, Sông Đà 6, Sông Đà 9, Sông Đà 10 từ nguồn vốn vay ADB.

 

Chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, ban hành và triển khai áp dụng quy trình quản lý của TCty phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời chỉ đạo các DN thành viên rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ các quy trình quản lý. Quá trình sắp xếp lại DN đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, đảm bảo chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư; không làm mất ổn định trong DN.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được coi trọng; sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt Chi bộ được chấn chỉnh đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên; có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; thực hiện tốt công tác dân vận; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội TCty nâng cao hiệu quả hoạt động; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh trong toàn Đảng bộ đạt nhiều kết quả; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhất là tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể cấp ủy, đảng viên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.712 đảng viên mới.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Tiếp tục đổi mới, đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện thành công đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị DN; chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu để TCty trở thành DN mạnh trong khu vực”.

Cty CP Sông Đà 10 thi công trên công trình Hầm đèo Cả.