Khởi công xây dựng công trình thủy điện SELABAM mở rộng, tỉnh champasack, nước CHDCND Lào

Ngày 8/5/2015, Ban chỉ huy công trường thủy điện SELABAM công ty  đã phối hợp cùng Chủ đầu tư và Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và tự động hóa Viên Chăn, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà thủy điện SELABAM mở rộng. Đây là dự án đầu tiên của Tổng Công ty Sông Đà xây dựng trên nước bạn, do vậy, SODIC rất tự hào và vinh dự khi bước tiếp các thế hệ đi trước của Sông Đà khi triên khai thi công mở rộng nhà máy.

Một số hình ảnh của lễ khởi công: