Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và khen thưởng các danh hiệu năm 2015

Ngày 03/02/2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và khen thưởng các danh hiệu năm 2015.
Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và vui vẻ. Tham dự lễ tổng kết có ông Đỗ Xuân Luật - Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các xí nghiệp cùng toàn thể CBNV Công ty.
Tại buổi lễ ông Phan Đình Toại - Tổng giám đốc đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015. Điểm nổi bật trong quá trình sản xuất kinh doanh năm 2015 là phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch mà năm 2014 đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.
              
 
Ông Phan Đình Toại – Tổng giám đốc báo cáo hoạt động SXKD năm 2015
Để ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực trong năm 2015 Công ty đã tổ chức trao tặng khen thưởng các danh hiệu cao quý cho tập thể và cá nhân của Công ty.
Một số hình ảnh ông Đỗ Xuân Luật – Chủ tịch HĐQT trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu trong năm 2015